ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ) Καταχώρηση 2016/01/27 Με τον πρόσφατο Ν. 4346/2015 τροποποιήθηκαν ριζικά οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η πρώτη κατοικία του δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. […]

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΙΑΘΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ (Ν. 4182/2013 και Ν.4335/2015)

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΙΑΘΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ (Ν. 4182/2013 και Ν.4335/2015) Καταχώρηση 2016/01/20 Το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο προβλέπει τους εξής τύπους διαθήκης: την ιδιόγραφη (1721ΑΚ), την μυστική (1738ΑΚ) και την δημόσια (1724επ. ΑΚ) και μερικές περιπτώσεις σύνταξης έκτακτης διαθήκης (1749-1757ΑΚ) σε συγκεκριμένες οριζόμενες στο νόμο έκτακτες συνθήκες, οι οποίες όμως έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ (βλ. 1758ΑΚ). […]

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Καταχώρηση 2016/01/19 Με τις διατάξεις των άρθρων 57 επ. ΑΚ και του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος προστατεύεται το δικαίωμα της προσωπικότητας, το οποίο αποτελεί πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου και είναι, με αυτό αναπόσπαστα συνδεδεμένα. Τέτοια αγαθά είναι μεταξύ των άλλων  τα σωματικά αγαθά (υγεία, […]