ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ Καταχώρηση 2012/12/20 Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου, σύμφωνα με τα 662Α επ. του ΚΠολΔ, είναι οι εξής: 1) Ενεργός μίσθωση 2) Έγγραφη απόδειξη της μίσθωσης 3) Καθυστέρηση μισθώματος από δυστροπία 4) Έγγραφη όχληση του μισθωτή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την κατάθεση της διαταγής αποδόσεως της χρήσης του μισθίου. Για […]