Ποιοί Είμαστε & Τι Παρέχουμε σε Εσάς

Δικηγορικό Γραφείο Καλληδώνης & Συνεργάτες (Kallidonis & Partners) - Ευρύ Φάσμα Νομικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Αστικό Δίκαιο

To Δικηγορικό Γραφείο Καλληδώνης & Συνεργάτες (Kallidonis & Partners) δραστηριοποιείται στην παροχή άρτιων και ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών για την επίλυση νομικών ζητημάτων όλων των κλάδων του Αστικού Δικαίου και ειδικότερα σε θέματα εμπράγματου, ενοχικού, οικογενειακού  και κληρονομικού δικαίου.

Ποινικό Δίκαιο

To Δικηγορικό Γραφείο Καλληδώνης & Συνεργάτες (Kallidonis & Partners) δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο του Ποινικού Δικαίου παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ιδιαίτερα περίπλοκες υποθέσεις. Ειδικευόμαστε ιδιαίτερα σε οικονομικά εγκλήματα (White Collar Crimes – υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απιστία), σε ηλεκτρονικά εγκλήματα, σε εγκλήματα προσβολής της τιμής (εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση, δυσφήμηση), σε εγκλήματα περί τα υπομνήματα (πλαστογραφία κτλ.) και εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία (παθητική δωροδοκία, ενεργητική δωροδοκία).

Εργατικό Δίκαιο

To Δικηγορικό Γραφείο Καλληδώνης & Συνεργάτες (Kallidonis & Partners) δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα ευαίσθητο χώρο του Εργατικού Δικαίου με την παρακολούθηση  των νομοθετικών εξελίξεων, παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες,  προασπίζοντας τα δικαιώματα του εργαζομένου και την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους του εργοδότη.

Εμπορικό Δίκαιο/ Εταιρείες

Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες τoυ Δικηγορικού Γραφείου Καλληδώνης & Συνεργάτες (Kallidonis & Partners) δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στο χώρο του Εμπορικού Δικαίου και αναλαμβάνει συστάσεις εταιριών και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης σε καθημερινό επίπεδο, με την προετοιμασία και σύνταξη συμβάσεων, την τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων.

Προστασία Δανειοληπτών

To Δικηγορικό Γραφείο Καλληδώνης & Συνεργάτες (Kallidonis & Partners) εξειδικεύεται στην εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχοντας επιτύχει την έκδοση πλήθους ευνοϊκών αποφάσεων για τους εντολείς μας. Επιπλέον, εξειδικευόμαστε στην άμυνα κατά κάθε μορφής καταδιωκτικών μέτρων των τραπεζών και παρέχουμε προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων έως την έκδοση οριστικής απόφασης για την υπαγωγή σας στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010. Αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Ν. 3869/2010.

Που θα μας βρείτε

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο