ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΑ – 508 ΑΚ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΑ – 508 ΑΚ Καταχώρηση 2012/12/21 Το 508 ΑΚ ορίζει ότι: «Η δωρεά που έγινε από κάποιον που δεν έχει γνήσιους κατιόντες μπορεί να ανακληθεί μέσα σε μία πενταετία αφότου εκπληρώθηκε αν, ενόσω ζούσε ο δωρητής ή ύστερα από το θάνατό του, γεννήθηκε γνήσιο τέκνο του ή αν νομιμοποιήθηκε τέκνο του σε […]

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Καταχώρηση 2012/12/21 Για την έκδοση διαταγής πληρωμής είναι δυνατόν να συνάγεται το ύψος της απαίτησης από συνδυασμό ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων (Α.Π 489/1988, Ελλδνη 1989/548 – ΠολΠρΑθ 4272/1976, Δικ 7/803) ή να προσδιορίζεται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ή με μαθηματικούς υπολογισμούς (βλ. Μπρακατσούλα Β.: Διαταγές Πληρωμής, […]

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ Καταχώρηση 2012/12/20 Σε αρκετές περιπτώσεις για το προσδιορισμό των αγωγικών κονδυλιών σε μία αγωγή απαιτείται η αναπροσαρμογή τιμών και κονδυλίων που ανάγονται πριν από πολλά έτη[1]. Έτσι στην αγωγή αξίωσης στα αποκτήματα, σύμφωνα με το 1400 ΑΚ, για τον προσδιορισμό της μεταβολής […]