ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4336/2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4336/2015 Καταχώρηση 2016/01/28 Ο Ν. 4336/2015 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο Ν. 3869/2010. Με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΥΠΟΠΑΡ.Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ υπ’αριθμ. 94/14-08-2015, Τεύχος Α’) ορίσθηκε ότι: «1. Οι οφειλέτες των οποίων η […]

Υ.Α 130377/2015 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

Υ.Α 130377/2015 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ) Καταχώρηση 2016/01/27 Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής του σχεδίου […]

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7534/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14-08-2015

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7534/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3869/2010 (ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14-08-2015 Καταχώρηση 2016/01/19 Εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 7534/2015 Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιώματος – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών  (βλ. ΦΕΚ υπ’αριθμ. 1794/20-08-2015, Τεύχος Β’) με την οποία […]