Προστασία Δανειοληπτών

Εμπειρία, Αφοσίωση, Επιτυχία
Προστασία Δανειοληπτών

Το Δικηγορικό μας Γραφείο εξειδικεύεται στην εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχοντας επιτύχει την έκδοση πλήθους ευνοϊκών αποφάσεων για τους εντολείς μας. Επιπλέον, εξειδικευόμαστε στην άμυνα κατά κάθε μορφής καταδιωκτικών μέτρων των τραπεζών και παρέχουμε προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων έως την έκδοση οριστικής απόφασης για την υπαγωγή σας στις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 3869/2010.  Το Δικηγορικό μας Γραφείο αναλαμβάνει την εξώδικη και δικαστική ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το Ν. 3869/2010, και ειδικότερα αναλαμβάνει την:

  • Παροχή συμβουλών για την εξώδικη ρύθμιση των υφιστάμενων χρεών και την εξέταση της σκοπιμότητας υπαγωγής στον Ν. 3869/2010.
  • Τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με την σύνταξη έγγραφης πρότασης προς τους πιστωτές.
  • Τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.
  • Την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος της περιουσίας του αιτούντος με την χορήγηση προσωρινής διαταγής.
  • Τη ρύθμιση οφειλών με βάση το νέο Ν. 4161/2013 και την υποβολή αιτήσεων στους πιστωτές.
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο