Εμπορικό Δίκαιο/ Εταιρίες

Πρακτικές & Εύστοχες Νομικές Λύσεις
Εμπορικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό μας Γραφείο δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο του εμπορικού δικαίου και αναλαμβάνει συστάσεις εταιριών και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την οργάνωση και λειτουργία μιας επιχείρησης σε καθημερινό επίπεδο, με την προετοιμασία και σύνταξη συμβάσεων, την τήρηση πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων. Ειδικότερα στο πεδίο του Εμπορικού Δικαίου το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει:

  • Έκδοση διαταγών πληρωμής με βάση πιστωτικούς τίτλους
  • Σύνταξη ανακοπών, αιτήσεων αναστολής
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αξιόγραφων
  • Σύσταση και οργάνωση κάθε είδους προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας
  • Λύση και εκκαθάριση κάθε είδους εταιρίας, θέματα προσωρινής διοίκησης
  • Κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων – παροχή συμβουλών σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Σύνταξη και παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα σχετικά με εμπορική αντιπροσωπεία, συμβάσεις διανομής, franchising, leasing, συμβάσεις εκμετάλλευσης κ.ά
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο