Αστικό Δίκαιο

Πρακτικές & Εύστοχες Νομικές Λύσεις

Το Δικηγορικό μας Γραφείο παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε νομικά ζητήματα όλων των κλάδων του Αστικού Δικαίου και ειδικότερα:

Εμπράγματο Δίκαιο

 • Αγορές - Πωλήσεις ακινήτων - Έλεγχος Τίτλων
 • Παροχή Συμβουλών για Επενδύσεις
 • Άρση προσημειώσεων-υποθηκών
 • Εργολαβικά – συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής
 • Αρνητικές και διεκδικητικές αγωγές
 • Αιτήσεις για διόρθωση εγγραφών του Κτηματολογίου
 • Ασφαλιστικά μέτρα νομής
 • Αγωγές Διανομής

Οικογενειακό Δίκαιο

JPA_2620_50%_50%

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής (καταπιστεύματα, κληροδοσίες κτλ.)
 • Αγωγές προσβολής νόμιμης μοίρας, διαθηκών
 • Αγωγές περί κλήρου

Ενοχικό δίκαιο

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο