ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Καταχώρηση 2013/01/03

Αποτελεί πάγια θέση της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων είναι ότι ο πλειστηριασμός αποτελεί πώληση του ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα ιδιόρρυθμη, με πωλητή τον οφειλέτη και αγοραστή τον υπερθεματιστή, η οποία τελειώνει και καθίσταται οριστική με την κατακύρωση (Α.Π 657/2012, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – Ολ Α.Π 1117/1984, ΝοΒ 33/95 – Ολ Α.Π 1668/1983, ΝοΒ 32/1535 – Α.Π 599/1977, ΑρχΝομ 28/691 – Α.Π 1162/1975, ΝοΒ 24/426). Συνεπώς ο πλειστηριασμούς αποτελεί αιτία παράγωγης κτήσης της κυριότητας του πλειστηριαζόμενου πράγματος και ο υπερθεματιστής με την κατακύρωση και τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης αποκτά το δικαίωμα που είχε ο καθ’ου (Α.Π 657/2012, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – Α.Π 957/2010, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ – Α.Π 2233/2009, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Συνεπώς σύμφωνα με το 1033 ΑΚ για τη μεταβίβαση ακινήτου απαιτείται ως προϋπόθεση για την κτήση κυριότητας εκ μέρους του υπερθεματιστή, ο καθ’ου η εκτέλεση να ήταν κύριος του πλειστηριαζόμενου πράγματος, διαφορετικά ο υπερθεματιστής δεν αποκτά κυριότητα (Α.Π 657/2012, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ), αφού δεν πληρούνται οι κατά το ουσιαστικό δίκαιο προϋποθέσεις και δεν νοείται καλόπιστη κτήση ακινήτου από μη κύριο, όπως προβλέπεται από το 1036 ΑΚ για τα κινητά (για τις προϋποθέσεις κτήσης κυριότητας ακινήτου βλ. ενδεικτικά την Α.Π 131/2012, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

 

 

Καλληδώνης Νικόλαος

Δικηγόρος,

ΜΔΕ Αστικού και Ποινικού Δικαίου

nkallidonis@yahoo.com