Γνωρίστε την Ομάδα μας

'Ηθος, Συνέπεια & Αφοσίωση
Καλληδώνης
Kαλληδώνης Νικόλαος
Δικηγόρος LL.M

Πρωτεύσας Απόφοιτος & Αριστούχος Νομικής Αθηνών.
Αριστούχος Μεταπτ/κών σπουδών Αστικού & Ποινικού Δικαίου.

Ο ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου, Νικόλαος Στυλιανού Καλληδώνης, αποφοίτησε, πρωτεύσας και εκφωνήσας τον όρκο, από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών το 2007. Στη συνέχεια παρακολούθησε επιτυχώς και αποφοίτησε με βαθμό άριστα το 2011 από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Ποινικού Τομέα (Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Α΄ Ιδιωτικού Τομέα (Αστικό Δίκαιο) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και αποφοίτησε το 2012 με βαθμό άριστα. Το 2006 του απονεμήθηκε Βραβείο Επίδοσης για προπτυχιακούς φοιτητές από το Ίδρυμα Κρατικών Υπoτροφιών (Ι.Κ.Υ), ενώ το 2009-2010 διετέλεσε υπότροφος για μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος Παπαδάκη.

Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2008 έχοντας χειρισθεί μεγάλη ποικιλία υποθέσεων και έχοντας αποκομίσει σημαντική εμπειρία σε ζητήματα τραπεζικού, εμπορικού, ποινικού και αστικού δικαίου, καθώς και σε ζητήματα εφαρμογής του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Παράλληλα με τη δικαστηριακή του εμπειρία εκπροσωπεί εξώδικα παρέχοντας νομικές συμβουλές για τη διαπραγμάτευση, σύναψη και εκτέλεση περίπλοκων συμβάσεων και συναλλαγών. Συμμετέχει ανελλιπώς σε νομικά συνέδρια παρακολουθώντας τη νομική επικαιρότητα και τις τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις, ενώ ομιλεί Αγγλικά, Ισπανικά και Γερμανικά.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΡΘΡΑ
α) «Ιδιωτική και δημόσια αστυνομία»
β) «Το δίκαιο των μεταμοσχεύσεων»
γ) «Η αντικειμενική καλή πίστη στη σύμβαση έργου»
δ) «Η προσυμβατική ευθύνη σε περίπτωση διακοπής των διαπραγματεύσεων»
ε) «Η σημασία της καλής πίστης για τη θεμελίωση του παρανόμου επί προσβολής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και της σωματικής ακεραιότητας»
στ) «Η ισότητα των όπλων και αντιδικία στην ποινική δίκη με αναφορά σε διάφορες παραλλαγές του κατηγορητικού συστήματος»
ζ) «Απειλή νόμιμης συμπεριφοράς για την επίτευξη άσχετου σκοπού στα εγκλήματα της παράνομης βίας και της εκβίασης»
η) «Η χωρίς δικαίωμα πρόσβαση (370Γ παρ.2 ΠΚ), αλλοίωση, παραποίηση, διαγράφη, καταστροφή ή απόκρυψη στοιχείων Η/Υ»
θ) Παρατηρήσεις στο ΣυμβΠλημΑθ 1960/2012 – Διαγραφή καταδικαστικής απόφασης από το ποινικό μητρώο γενικής και δικαστικής χρήσης λόγω απονομής χάριτος – (δημοσιευμένο σε ΠειρΝομ 2013 – σελ. 69).

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο