Οροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

www.nkallidonis.gr

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 1. Η ιστοσελίδα www.nkallidonis.gr έχει ως σκοπό την πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητες του Δικηγορικού Γραφείου Καλληδώνης Σ. Νικόλαος & Συνεργάτες και για ενδιαφέροντα νομικά θέματα της επικαιρότητας.
 1. Οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα τίθενται προς ενημέρωση και διευκόλυνση των επισκεπτών και η παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχει νομικές συμβουλές σε επαγγελματικό επίπεδο. Η οποιαδήποτε αναφορά νομικού χαρακτήρα δεν συνιστά παρά μια γενική και σύντομη αναφορά ενημερωτικού χαρακτήρα, ήτοι μια ηλεκτρονική καταχώρηση νομικών πληροφοριών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την άμεση επαφή δικηγόρου και πελάτη και δεν συνιστά ειδική νομική συμβουλή.

 

ΙΙ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. Η ενημέρωση από την ιστοσελίδα www.nkallidonis.gr και οι πληροφορίες που μέσω αυτής θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς νομικό χαρακτήρα.
 1. O διαχειριστής της ιστοσελίδας  και το δικηγορικό μας γραφείο καταβάλλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το περιεχόμενο που εμφανίζεται κάθε φορά σε αυτή να είναι κατά το δυνατόν ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Αν και δεν εγγυώνται τη μη ύπαρξη σφαλμάτων ή τυπογραφικών λαθών στα κείμενα που περιέχονται στην ιστοσελίδα, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διόρθωσής τους, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή τους.
 1. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας  και το δικηγορικό μας γραφείο αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για ζημία που ενδέχεται να προκύψει, εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών ή των δεδομένων που περιέχονται στην ιστοσελίδα, αλλά και στις ιστοσελίδες και σελίδες, στις οποίες αυτή παραπέμπει, καθώς επίσης και εξαιτίας προβλημάτων λογισμικού ή άλλου είδους των πληροφοριακών συστημάτων.
 1. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και το δικηγορικό μας γραφείο δεν ευθύνονται για:

Α) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως υποστεί ο επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων χρήσης.

Β) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από τον επισκέπτη δημοσίευση προσωπικών του στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών.

Γ) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του επισκέπτη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική του χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.

Δ) ιούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου λογισμικού (malware) με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη. Δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή οι διακομιστές («servers») μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς οποιουδήποτε είδους κακόβουλου λογισμικού (malware). Ο επισκέπτης έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλισθεί με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (anti-virus programs) την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των προσωπικών του αρχείων.

Ε) τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, ήθελε προκληθούν από προερχόμενες από υποκλοπή ή εσφαλμένη αποστολή πληροφοριών που διακινούνται δια μέσου του Διαδικτύου και οφείλονται σε τεχνικά προβλήματα ή δόλιες ενέργειες τρίτων προσώπων.

 1. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας και το δικηγορικό μας γραφείο δεν εγγυώνται ότι τα δεδομένα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν υπάρχοντα λάθη θα διορθώνονται.

 

ΙΙΙ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας www.nkallidonis.gr διέπεται από τους όρους του παρόντος κειμένου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
 1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των εντολέων μας και των επισκεπτών της ιστοσελίδας είναι πρωτίστης σημασίας για εμάς. Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα μέσω διάφορων πλαισίων επικοινωνίας που επιτρέπουν στον επισκέπτη της ιστοσελίδας να επικοινωνήσει με το δικηγορικό μας γραφείο. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω των συγκεκριμένων πλαισίων επικοινωνίας δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με απώτερο σκοπό την εμπορική ανάλυση και εκμετάλλευση, αλλά παραμένουν εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ του επισκέπτη και του δικηγορικού μας γραφείου. Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα και δεν θα εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα, ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.
 1. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών του δεδομένων που προβλέπονται στους παρόντες όρους χρήσης οφείλει να μη χρησιμοποιεί και να μην αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα www.nkallidonis.gr.

 

ΙV. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα www.nkallidonis.gr αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικηγόρου Καλληδώνη Νικόλαου του Στυλιανού και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν επιτρέπεται να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ειδικά απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδίου, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση, μερική ή ολική, εκείνων των κειμένων, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του.
 1. Κατ’εξαίρεση οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα κείμενα που περιέχονται στην ιστοσελίδα επιτρέπεται να αναδημοσιευτούν σε άλλη ιστοσελίδα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, υπό τον όρο της γνωστοποίησης της πηγής από την οποία αντλήθηκαν με σχετικό σύνδεσμο παραπομπής («link») και υπό τον όρο ότι μεταφέρονται αυτούσια και όχι μερικά και αποσπασματικά και δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικό σκοπό.

 

 V. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η απόκτηση πρόσβασης στην ιστοσελίδα και η χρήση της συνεπάγεται αυτοδίκαια και άνευ οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και περιορισμών εκ μέρους του επισκέπτη της ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται με δική του αποκλειστική ευθύνη. Ως εκ τούτου, οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα, να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και για τυχόν διενεργηθείσες αλλαγές και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί, παρακαλείται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.nkallidonis.gr και να μην αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα σε αυτή.
 1. Με την απόκτηση πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.nkallidonis.gr ο επισκέπτης αυτής αποδέχεται την υπαγωγή του αποκλειστικά στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για οποιοδήποτε ζήτημα, το οποίο δεν ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης εφαρμόζεται συμπληρωματικά το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.
 1. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης αρμόδια καθίστανται τα δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας και ειδικότερα της πόλης της Αθήνας.
 1. Οι όροι χρήσης είναι πιθανό να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Η εξακολούθηση χρήσης της ιστοσελίδας www.nkallidonis.gr και απόκτησης πρόσβασης στα δεδομένα που είναι δημοσιευμένα σε αυτή κατόπιν πιθανών αλλαγών στους όρους χρήσης ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων εκ μέρους του επισκέπτη. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
 1. Η ιστοσελίδα www.nkallidonis.gr περιλαμβάνει links («συνδεσμούς») προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από το διαχειριστή της ιστοσελίδας www.nkallidonis.gr, αλλά από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων. Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.nkallidonis.gr και το δικηγορικό μας γραφείο δεν ευθύνονται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές των συγκεκριμένων ιστοσελίδων ακολουθούν, ούτε και δηλώνουν πως συμφωνούν με τις απόψεις και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων ιστοσελίδων, αφού η παραπομπή σε αυτές γίνεται μόνο για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη. Περαιτέρω δεν ελέγχεται η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών των συγκεκριμένων ιστοσελίδων.
 1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.nkallidonis.gr ή των δεδομένων και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή είναι δυνατόν να μεταβληθεί, τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική ανακοίνωση. Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας.
 1. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της παρούσας ιστοσελίδας και του επισκέπτη της ιστοσελίδας, δεσμεύει μόνο αυτούς και τεκμαίρεται ότι συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές με την αποδοχή της χρήσης και την απόκτηση πρόσβασης στα δεδομένα της ιστοσελίδας www.nkallidonis.gr.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΚΑΛΛΗΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μ.Δ.Ε ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο