ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΗΝ ΕΣΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΛΕΕ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ

Καταχώρηση 2013/03/01

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ' αριθμ. 691/2013 απόφασή της και απέρριψε προσφυγή ιδιοκτήτη ΚΕΜΕ, ο οποίος ζητούσε να ακυρωθούν οι αποφάσεις του υπουργού Παιδείας, οι οποίες εξειδικεύουν τα κριτήρια χορήγησης άδειας λειτουργίας κολλεγίων (ΚΕΜΕ). Σχετικά κρίθηκε ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)  η ελληνική νομοθεσία που προβλέπει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Κολλεγίων τα οποία έχουν μετονομασθεί σε Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΜΕ).

Ειδικότερα, οι Σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη Κολλεγίου. Συγκεκριμένα, αποφάνθηκαν  ότι η ελληνική νομοθεσία για τα ΚΕΜΕ (νόμοι 3696/2008 και 3848/2010) δεν είναι αντίθετοι στο άρθρο 5 του Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, ούτε όμως αντιβαίνουν και στο άρθρο 4 του Συντάγματος που καθιερώνει την αρχή της ισότητας.

Επιπλέον κρίθηκε ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο δεν παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη, αλλά ούτε φυσικά στο άρθρο 16 του Συντάγματος που προστατεύει και καθιερώνει τους κανόνες λειτουργίας της εκπαίδευσης. Παράλληλα, οι δικαστές έκριναν ότι η ισχύουσα νομοθεσία για τα Κολλέγια δεν παραβιάζει την ΕΣΔΑ που κατοχυρώνει την προστασία της περιουσίας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου. Τέλος, η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι η επίμαχή νομοθεσία δεν προσκρούει στα άρθρα 49 και 56 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που κατοχυρώνουν την ελεύθερη εγκατάσταση και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

UA-36919497-1